Kody do Fallout: New Vegas

0
Kody do Fallout New Vegas VN

Pełna lista kodów do Fallout: New Vegas

Przed użyciem kodów w Fallout: New Vegas należy się poważnie zastanowić. Raz włączona konsola w grze blokuje możliwość zdobywania osiągnięć na Steam. Aby temu zapobiec, po użyciu kodów nie zapisuj gry i wczytaj save sprzed użycia konsoli.

Konsolę do kodów w Fallout: New Vegas włącza się za pomocą tyldy [~]. Po włączeniu konsoli gra przechodzi w tryb pauzy, a za pomocą myszy możemy zaznaczać kolejne przedmioty w celu pozyskania ich ID. Kody wpisywane są bezpośrednio z klawiatury, a każdy z nich należy zatwierdzić klawiszem Enter.

Kody na rozgrywkę:

tmm 1 – pokazuje wszystkie miejsca na mapie świata

tfow – odsłania/zakrywa lokalną mapę

tgm – włącza/wyłącza god mode

tcl – pozwala poruszać się w każdym kierunku, również przez obiekty

killall – zabija wszystkie postacie na aktualnym obszarze

Kody związane z postacią:

player.modpca statystyka wartość – dodaje wpisaną ilość punktów do podanej statystyki. Dodanie wartości ujemnej powoduje zmniejszenie statystyk.

player.modav atrybut wartość – dodaje wpisaną ilość punktów do wybranego atrybutu: actionpoints, carryweight, karma, health, healrate, xp, radresist, damageresist, damageThreshold, fireresist, poisonresist, speedmult (ta wartość jest podawana w procentach), ignorecrippledlimbs, chameleon, aggression, meleedamage, unarmeddamage, critchance

player.addperk wartość – dodaje graczowi profity podane jako ID profitu

player.removeperk wartość –usuwa profity podane jako ID

player.sexchange – zmiana płci postaci gracza

shownamemenu – umożliwia zmianę imienia postaci

showracemenu – zmiana rasy

showbarbermenu – zmiana fryzury

player.advlevel – podniesienie poziomu o 1

player.setlevel poziom – zmiana poziomu postaci na podaną wartość, np. 5

setgs iMaxCharacterLevel liczba – ustawia maksymalny poziom jaki może gracz osiągnąć

Kody na broń i przedmioty:

player.setweaponhealthperc 100 – założona broń zostaje naprawiona w 100%

player.additem ID ilość – dodanie do ekwipunku żądanej ilości przedmiotów podanych jako ID.

setownership – dodanie do ekwipunku zaznaczonego przedmiotu

unlock – otwieranie dowolnych, zaznaczonych drzwi, sejfów, szafek – odblokowuje również terminale

setpccanusepowerarmor parametr – dodaje możliwość używania Pancerza Wspomaganego. Parametr ustawia się na wartości 1 / 0, czyli włączony / wyłączony.

Kody do zadań:

CompleteQuest ID – kończy zadanie o podanym ID

movetoqt – przenosi gracza do obecnego punktu nawigacyjnego w zadaniu

showquestlog – pokazuje spis zdarzeń

Getquestcomplete – sprawdzenie statusu zadania, czy zakończone

sqt – lista celów wykonywanego zadania

resetquest ID – resetuje zadanie o podanym ID

sqs ID – pokazuje wszystkie punkty wymagane, by zakończyć zadanie o podanym ID

getstage ID – wyświetla aktualny punkt postępu zadania o podanym ID

CompleteAllObjectives numer – zalicza wszystkie obecne punkty danego zadania

Kody na postacie z otoczenia:

prid ID –zaznaczenie postaci o podanym ID

player.moveto ID – przenosi gracza do postaci o podanym ID

moveto player – przenosi zaznaczoną postać do gracza

ShowInventory – pokazuje ekwipunek zaznaczonej postaci

OpenTeammateContainer 1 – otwiera ekwipunek zaznaczonej postaci i umożliwia zabranie ekwipunku

resethealth – resetuje HP zaznaczonej postaci

kill – zabija zaznaczoną postać

resurrect – wskrzesza zaznaczoną postać

Kody na frakcje i reputacje:

removefromallfactions – zeruje dane o graczu we wszystkich frakcjach

addreputation frakcja rodzaj ilość – dodaje reputację w danej frakcji. Trzeba podać numer frakcji, rodzaj reputacji (pozytywna – 1, negatywna – 0) i ilość (0-100)

removereputation frakcja rodzaj ilość – podobnie jak w powyższym kodzie, lecz odejmuje podaną ilość punktów

setreputation frakcja rodzaj ilość – ustawia konkretną wartość reputacji w danej frakcji

setally frakcja1 frakcja2 stosunek1 stosunek2 – ustawia frakcję1 jako sprzymierzoną z frakcją2. Stosunek może przyjąć wartość 0 – przyjaciel, albo 1 – sojusznik

setenemy frakcja1 frakcja2 stosunek1 stosunek2 – podobnie, jak wyżej, ale teraz 0 oznacza wrogość, a 1 obojętność

5/5 - (2 votes)