Kody do The Elder Scrolls 4: Oblivion

0
Kody do The Elder Scrolls 4 Oblivion

Najnowsze i najlepsze kody do The Elder Scrolls 4: Oblivion

Kody w The Elder Scrolls IV: Oblivion wpisuje się w konsoli, którą aktywuje klawisz [~].

Po uruchomieniu konsoli możemy wpisać następujące kody:

tgm – nieśmiertelność
tcl – wallhack (przechodzenie przez ściany)
tfh – pełna pomoc
help – lista konsolowych komend
lock # – blokuje wybrane drzwi (1-100)
unlock – odblokowuje wybrane drzwi
kill – uśmierca zaznaczonego przeciwnika
coc [nazwa] – teleportuje do miejsca, które wpiszesz jako [nazwa]
modpcs SKILL, # – dodanie punktów zręczności
modpca ATTRIBUTE, # – dodanie punktów do specjalnych atrybutów
AdvLevel – zaliczenie poziomu
AdvSkill – punkty doświadczenia
CompleteQuest – kończysz aktualne poszukiwanie
caqs – ukończenie wszystkich poziomów poszukiwań
psb – odblokowuje wszystkie czary
ToggleMapMarkers – pokazanie całej mapy
sexchange – zmienia płeć bohatera
showclassmenu – zmienia klasę
showbirthsignmenu – zmienia datę urodzin
player.setlevel # – zmienia poziom na #, za # podaj wartość (1-255)
tai – włącza lub wyłącza sztuczną inteligencję wroga
tcai – włącza lub wyłącza tryb walki przeciwnikowi
player.additem 0000000f 1000 – dostajesz 1000 złota
player.additem 0000000a 100 – dostajesz 100 zablokowań
player.additem 0000000b 100 – dostajesz 100 kluczy Skeleton
player.additem 0000000c 100 – dostajesz 100 naprawczych Hammers
player.additem X Y – dostajesz przedmiot (X=numer Hex przedmiotu, Y=ilość) – lista znajduje się poniżej.

Lista przedmiotów w The Elder Scrolls 4: Oblivion:

0002299C – ElvenCuirass ARMO Elven Cuirass
0002299D – ElvenGreaves ARMO Elven Greaves
0002299E – ElvenGauntlets ARMO Elven Gauntlets
0002299F – ElvenBoots ARMO Elven Boots
000229A0 – ElvenShield ARMO Elven Shield
000229A1 – ElvenHelmet ARMO Elven Helmet
000229A2 – SteelCuirass ARMO Steel Cuirass
000229A3 – SteelGreaves ARMO Steel Greaves
000229A4 – SteelHelmet ARMO Steel Helmet
000229A5 – SteelBoots ARMO Steel Boots
000229A6 – LowerShirt01 CLOT Blacksmith’s Apron
000229A7 – LowerPants01 CLOT Blacksmith’s Pants
000229A8 – LowerShoes01 CLOT Rough Leather Shoes
000229A9 – LeatherBracer ARMO Leather Bracer
000229AA – LowerShirt02 CLOT Dark Green Shirt
000229AB – LowerPants02 CLOT Laced Leather Pants
000229AC – LowerShoes02 CLOT Stitched Leather Shoes
000229AD – MiddleShirt01 CLOT Brown Shirt
000229AE – MiddlePants01 CLOT Light Brown Linens
000229AF – MiddleShoes01 CLOT Pigskin Shoes
000229B0 – UpperShirt01 CLOT Green Brocade Doublet
000229B1 – UpperPants01 CLOT Green Silk Garment
000229B2 – UpperShoes01 CLOT Green Velvet Shoes

W przypadku, gdy konsola się nie otwiera, należy wyjść z gry i edytować skrót przez który uruchamiana jest gra. Kliknij na ikonę, wejdź we właściwości i dopisz do ścieżki skrótu: -devuser

5/5 - (2 votes)