Kody (komendy) do Minecraft

0
Komendy do minecraft - Cammand block, admin, kody

Komendy (ang. Commands, dokł. Kody ang. Cheats) mogą być używane przez graczy, operatorów i bloki poleceń w trybie wieloosobowym oraz w trybie jednego gracza (gdy użytkownik ma włączone używanie kodów). Niektóre komendy są dostępne w trybie jednego gracza nawet gdy używanie kodów nie jest włączone. Komendy mogą być wprowadzone z klienta gry lub konsoli serwera.

Komendy wprowadzane z klienta gry muszą być poprzedzone slash’em (przykład: /help). Wpisuje się je w oknie rozmów, które jest dostępne po naciśnięciu (T) lub bezpośrednio wpisując slash.

Komendy wykonywane przez konsolę nie są poprzedzone slash’em. Komendy w bloku poleceń mogą być poprzedzone slash’em, ale nie jest to wymagane.

Naciśnięcie tabulatora (Tab) powoduje wyświetlenie możliwych dokończeń komend co ułatwia pracę administratora serwera.

Poniżej przedstawione zostały komendy pod wymienione pluginy, oczywiście nie zostały tu wymienione wszystkie dostępne komendy do minecrafta, ponieważ każdy plugin dodaje swoje komendy.

Aby mieć wymienione wszystkie dostępne komendy w minecraft należy wpisać na czacie domyślnie (T), lub za pomocą slash’a (/) /help.

CommandBook:

/item itemname ilosc – dawanie sobie rzeczy.
/list – lista graczy.
/motd – wiadomość dnia.
/play – zapodanie muzyki „midi” .
/rules – regulamin.
/more player – daje większy stack (np. 128 w jednym).
/time day/night – zmienia czas.
/weatcher sunny – zmienia pogodę.
/spawnmob creeper/pig/ghast… ilosc – spawn wybranego moba.
/rocket player – Gracz leci jak rakieta (w górę).
/slap player – policzkowanie wybranego gracza.
/shock player -szokuje gracza.
/tphere player -teleportuje do ciebie.
/spawn -teleportujesz się na spawn.
/msg player wiadomosc -prywatna wiadomość.
/mute player -”wycisza” gracza.
/isbanned -lista zbanowanych.
/kick <gracz> – Wyrzuca daną osobę z serwera.
/ban <gracz> – Wyrzuca danego gracza i nie pozwala mu wejść na serwer na danym nicku.
/ban-ip <ip> – Wyrzuca danego gracza i nie pozwala mu wejść na serwer na danym IP.
/pardon <gracz> – Odbanowanie gracza.
/pardon-ip <gracz> – Odbanowanie IP.
/give <gracz> <id> <ILOŚC> – Daje graczowi daną ilość przedmiotów.
/time <day;night> – Ustawia daną porę dnia.
/help – Pomoc, spis komend.
/op <gracz> – Dodaje gracza jako administratora.
/deop <gracz> – Kasuje gracza z rangi administratora.
/kill <gracz> – Zabija gracza z danym nickiem.
/tp <gracz1> <gracz2> – Przenosi gracza1 do gracza 2.
/tell <gracz> – Wysyła wiadomość do gracza.
/say – Wysyła wiadomość.
/stop – Zatrzymuje serwer.
/save-all – Zapisuje wszystko.
/save-on – Zapisywanie włączone.
/save-off – Zapisywanie wyłączone.
/who – Pokazuje listę graczy.
/list – Pokazuje listę graczy.
/playerlist – Pokazuje listę graczy
/online – Pokazuje listę graczy.
/players – Pokazuje listę graczy.
/motd – Tekst wstępny.
/rules – Zasady.
/setspawn – Ustawia miejsce spawnu.
/spawnmob <mob> – Spawnuje moba.
/weather <stormy;sunny> – Pogoda.
/spawn – Teleportuje do spawnu.
/call <gracz> – Prosi gracza o pozwolenie na teleportowanie się do niego.
/setwarp <nazwa> – Ustawia warp (teleport).
/warp <nazwa> – Teleportuje do warpu o nazwie…
/mute <gracz> – Nie pokazuje wiadomości od gracza…
/unmute <gracz> – przeciwność komendy powyżej.
/whereami <gracz> – Pokazuje pozycję gracza…
/rocket – Wystrzeliwuje gracza.
/thor – Dodaje młot thora.
/unthor – Zabiera młot thora.
/whois <gracz> – Pokazuje informacje o graczu.
/cmdbook reload – Przeładowuje CommandBooka.
/bans save – Zapisuje dane o banach.
/bans load – Otwiera dane o banach.

WorldEdit:

// – super motyka.
//wand – otrzymujemy drewnianą siekierę , LPM – 1 punkt zaznaczenia PPM – 2 punkt po przekątnych.
//set itemname – podmieniamy zaznaczony teren (wand) na podany.
//replace itemname itemname2 – podmienia itemname na itemname2 w zaznaczonym terenie.
/jumpto – „Skaczemy” tam gdzie mamy celownik.
//wand – przywołuje nam różdżkę potrzebną do dalszych komend. 1 punkt – LPM , 2 punkt – PPM.
//expand <ilość> <znak> – teren nam się wydłuża o x klocków. Znak – N – północ, S – południe, E – wschód, W – zachód, up – w górę, down – w dół.
//stack <ilość> up – zaznaczona ściana kopiuje się x razy w górę.
//undo – cofa ostatnią akcje.
//redo – cofa cofniętą akcje.
//copy – kopiuje zaznaczona pole.
//paste – wkleja zaznaczone pole.
//cut – wycina dane pole.
//walls <klocek> – tworzy ściany z danego klocka.
//outline <klocek> – tworzy nie tylko ściany ale także i podłogę z danego klocku.
//set <ID/nazwa klocka> – na danym polu zmieniamy klocek.
//save <nazwa> – tworzymy schemat np. domu który możemy potem wczytać.
//load – ładuje schemat domu.
//rotate <ilość stopni> – obracamy dane pole o x stopni.
Opcjonalne do //wand.
//pos1 – na polu na którym stoimy zaznacza się 1 pkt.
//pos2 – na polu na którym stoimy zaznacza się 2 pkt.
//hpos1 – na polu na który patrzymy zaznacza się 1 pkt.
//hpos2 – na polu na który patrzymy zaznacza się 2 pkt.

Plugman:

/plugman list – lista plugnów na serwerze.
/plugman info – info o pluginie.
/plugman disable – wyłącza plugmana.
/plugman enable – włącza plugmana.
/plugman reload -Reload wszystkich pluginów.

WhiteList:

/whitelist reload -Odświerzamy listę.
/whitelist add player -dodajemy gracza …. a potem odświerzamy listę.
/whitelist remove player -kasujemy gracza.
/whitelist list -lista wszystkich graczy.

LWC:

/lwc -list komend.
/cremove – kasujemy aktualne zabezpieczenie.
/cprivate – tylko my mamy dostęp do skrzynki.
/cpublic – wszyscy mają dostęp do skrzynki.
/cpassword haslo – po wpisaniu hasla otrzymujesz dostęp do skrzynki.
/cunlock haslo – 1.klikasz na skrzynke 2. wpisujesz tą komendę 3. Skrzynka odblokowana dla ciebie.

BackupPlugin:

/BACKUP – wykonuje ręczny backup mapy.

Mywarp

/warp nazwa – teleportuje się do danego warpa.
/warp create nazwa – tworzy publicznego warpa tu gdzie stoisz (tylko admini).
/warp pcreate nazwa – tworzy prywatnego warpa.
/warp delete nazwa – kasuje warpa.
/warp list -lista warpów.

MyHome:

/home set – tworzy tu twój teleport domowy .
/home – teleportujesz się do domu.
/home player – odwiedzasz dom gracza .
/home point – od teraz kompas pokazuje twój dom.

WorldGuard:

/god – daje nam nieśmiertelność.
/heal player – uzdrawia gracza.
/stopfire – zatrzymuje ogień na całym serwerze.

/region define nazwa – zapisuje zaznaczony region wandem.
/region addowner nazwaregionu player player2 player3… – dodaje graczy do regionu.
/region flag nazwaregionu flaga deny/allow – Nadaje flagę regionowi:

deny-blokuje coś.
allow-zezwala.
Przykład: /region flag miasto pvp deny – w miescie pvp zablokowane.
/god – nieśmiertelność dla siebie.
/god <gracz> – nieśmiertelność dla innego gracza.
/ungod – wyłączenie sobie nieśmiertelności.
/ungod <gracz> – wyłączenie komuś nieśmiertelności.
/heal – uleczenie siebie.
/heal <gracz> – uleczenie kogoś.
/slay – zabicie się.
/slay <gracz> – zabicie kogoś.
/locate <gracz> – komenda na znalezienie gracza.
/stack – stack itemów.
/region – sprawdzanie swoich komend typu region.
/worldguard – sprawdzanie swoich komend z całego WorldGuarda.
/region define NazwaCuba [<Właściciel1>[<Wlaściciel2>…]] – dodawanie cuba poza miastem (opcjonalnie /region def bądź /region d).
/region redefine NazwaCuba – Update Cuba.
/region select NazwaCuba – zaznacza cub.
/region info – informacje o cuboidzie.
/region list – lista działek.
/region setparent NazwaCuba NazwaMiasta – komenda używana po /region define. Dzięki niej działka zostaje wpisana do miasta. (Bez tego gracz nie będzie mógł budować).
/region remove – usuwanie działki.
/region load – wczytanie cuba.
/region save – zapisanie cuba.
/region addmember NazwaCuba <gracz> – dodajemy gracza do Cuba jako dodatkowego członka.
/region addowner NazwaCuba <gracz> – dodawanie gracza jako właściciela.
/region removeowner NazwaCuba <gracz> – usuwanie gracza z Cuba (jeśli jest członkiem Cuba).
/region removemember NazwaCuba <gracz> – usuwanie gracza z Cuba (jeśli jest właścicielem Cuba).
/stopfire <świat> – wyłączanie ognia.
/allowfire <świat> – wyłączanie możliwości rozprzestrzeniania się go.
/worldguard reload – ponowne czytanie worldguarda.

FALSEBOOK:

Komendy piszemy na tabliczkach na 2 linijce.
[MC1201] – Dispenser.
[MC1200] – MobSpawner.
[MC1110] – Przekaźnik.
[MC1231] – Kontroler dnia/nocy.
[MC0230] – Kontroler Czasu.
[Gate] – Brama.
[Door up/down] – Drzwi.
[Bridge] – Most.
[Lift up/down] – Winda.
[Collect] – Zbieranie itemów do skrzyni do wagonika.
[Deposit] – Zabieranie itemów ze skrzyni do wagonika.
[Enject] – Wysadza nas w wózka.

JOBS:

/jobs browse – Pokazuje listę prac jakie możemy wykonać.
/jobs join <nazwa pracy> – Dołącza do danej pracy.
/jobs leave <nazwa pracy> – Opuszcza pracę.
/jobs info [nazwa pracy] – Pokazuje informacje o wybranej pracy.
/jobs stats – Pokazuje twoje statystyki.
/jobs admininfo <gracz> – Pokazuje informacje o zapłacie i doświadczeniu zdobytym przez gracza.
/jobs grantxp <gracz> <nazwa pracy> <doświadczenie> – Zmienia doświadczenie gracza w danej pracy.
/jobs removexp <gracz> <nazwa pracy> <doświadczenie> – Kasuje doświadczenie gracza za daną pracę.
/jobs reload – Przeładowuje prace.

PLUGMAN:

/plugman list <strona> – Pokazuje listę wszystkich pluginów na serwerze. Strona jest opcjonalna.
/plugman vlist <strona> – Pokazuje listę pluginów tyle, że z innej wersji. Strona jest opcjonalna.
/plugman load <Nazwa pluginu> – Wczytaj nowy plugin.
/plugman disable <Nazwa pluginu> – Wyłącz plugin.
/plugman enable <Nazwa pluginu> – Włącz plugin.
/plugman info <Nazwa pluginu> – Pokazuje info o pluginie. Jego autora, wersje etc.
/plugman reload <Nazwa pluginu> – reload pluginu.
/plugman usage <Nazwa pluginu> – Daje wszystkie komendy.
/plugman describe <Nazwa komendy> <Nazwa pluginu> – Opisuje komendy pluginów.

/kit mod – otrzymujesz podstawowe narzędzia modowskie (toporek [wooden axe], nić [string], kości [bone] i kompas [compass]).
//wand – przywołuje tylko toporek (woden axe).
/kick nick – kickuje (wyrzuca) z serwera danego gracza.
/kick nick powód – wyrzuca z serwera danego gracza z podaniem powodu.
/tp nick – teleportuje cię do wybranego gracza.
/tphere nick – teleportuje do ciebie wybranego gracza.
//expand wartość1 wartość 2 up – powiększenie zaznaczonego obszaru o wybrane wartości.
/region define nazwa_cuba nick – tworzysz cuboid o wybranej nazwie dla wybranego gracza.
/region setpriority nazwa_cuba wartość1 – wyznacza priorytet dla danego cuba, o tym później.
/region addowner nazwa_cuba nick – przydziela do danego cuboida nowego użytkownika.
/region removeowner nazwa_cuba nick – usuwa z wybranego cuba danego użytkownika.
/region remove nazwa_cuba – usuwa dany cuboid.
/region setowner nick – zmienia obecnego właściciela cuboida na innego.
/region info nazwa_cuba – informacje na temat danego cuboida.

Kody (komendy) do Minecraft
5 (100%) 1 głos[ów]