Kody (komendy) do Minecraft

0
Komendy do minecraft - Cammand block, admin, kody

Komendy (ang. Commands, dokł. Kody ang. Cheats) mogą być używane przez graczy, operatorów i bloki poleceń w trybie wieloosobowym oraz w trybie jednego gracza (gdy użytkownik ma włączone używanie kodów). Niektóre komendy są dostępne w trybie jednego gracza nawet gdy używanie kodów nie jest włączone. Komendy mogą być wprowadzone z klienta gry lub konsoli serwera.

Komendy wprowadzane z klienta gry muszą być poprzedzone slash’em (przykład: /help). Wpisuje się je w oknie rozmów, które jest dostępne po naciśnięciu (T) lub bezpośrednio wpisując slash.

Komendy wykonywane przez konsolę nie są poprzedzone slash’em. Komendy w bloku poleceń mogą być poprzedzone slash’em, ale nie jest to wymagane.

Naciśnięcie tabulatora (Tab) powoduje wyświetlenie możliwych dokończeń komend co ułatwia pracę administratora serwera.

Poniżej przedstawione zostały komendy pod wymienione pluginy, oczywiście nie zostały tu wymienione wszystkie dostępne komendy do minecrafta, ponieważ każdy plugin dodaje swoje komendy.

Aby mieć wymienione wszystkie dostępne komendy w minecraft należy wpisać na czacie domyślnie (T), lub za pomocą slash’a (/) /help.

CommandBook:

/item itemname ilosc – dawanie sobie rzeczy.
/list – lista graczy.
/motd – wiadomość dnia.
/play – zapodanie muzyki „midi” .
/rules – regulamin.
/more player – daje większy stack (np. 128 w jednym).
/time day/night – zmienia czas.
/weatcher sunny – zmienia pogodę.
/spawnmob creeper/pig/ghast… ilosc – spawn wybranego moba.
/rocket player – Gracz leci jak rakieta (w górę).
/slap player – policzkowanie wybranego gracza.
/shock player -szokuje gracza.
/tphere player -teleportuje do ciebie.
/spawn -teleportujesz się na spawn.
/msg player wiadomosc -prywatna wiadomość.
/mute player -”wycisza” gracza.
/isbanned -lista zbanowanych.
/kick <gracz> – Wyrzuca daną osobę z serwera.
/ban <gracz> – Wyrzuca danego gracza i nie pozwala mu wejść na serwer na danym nicku.
/ban-ip <ip> – Wyrzuca danego gracza i nie pozwala mu wejść na serwer na danym IP.
/pardon <gracz> – Odbanowanie gracza.
/pardon-ip <gracz> – Odbanowanie IP.
/give <gracz> <id> <ILOŚC> – Daje graczowi daną ilość przedmiotów.
/time <day;night> – Ustawia daną porę dnia.
/help – Pomoc, spis komend.
/op <gracz> – Dodaje gracza jako administratora.
/deop <gracz> – Kasuje gracza z rangi administratora.
/kill <gracz> – Zabija gracza z danym nickiem.
/tp <gracz1> <gracz2> – Przenosi gracza1 do gracza 2.
/tell <gracz> – Wysyła wiadomość do gracza.
/say – Wysyła wiadomość.
/stop – Zatrzymuje serwer.
/save-all – Zapisuje wszystko.
/save-on – Zapisywanie włączone.
/save-off – Zapisywanie wyłączone.
/who – Pokazuje listę graczy.
/list – Pokazuje listę graczy.
/playerlist – Pokazuje listę graczy
/online – Pokazuje listę graczy.
/players – Pokazuje listę graczy.
/motd – Tekst wstępny.
/rules – Zasady.
/setspawn – Ustawia miejsce spawnu.
/spawnmob <mob> – Spawnuje moba.
/weather <stormy;sunny> – Pogoda.
/spawn – Teleportuje do spawnu.
/call <gracz> – Prosi gracza o pozwolenie na teleportowanie się do niego.
/setwarp <nazwa> – Ustawia warp (teleport).
/warp <nazwa> – Teleportuje do warpu o nazwie…
/mute <gracz> – Nie pokazuje wiadomości od gracza…
/unmute <gracz> – przeciwność komendy powyżej.
/whereami <gracz> – Pokazuje pozycję gracza…
/rocket – Wystrzeliwuje gracza.
/thor – Dodaje młot thora.
/unthor – Zabiera młot thora.
/whois <gracz> – Pokazuje informacje o graczu.
/cmdbook reload – Przeładowuje CommandBooka.
/bans save – Zapisuje dane o banach.
/bans load – Otwiera dane o banach.

WorldEdit:

// – super motyka.
//wand – otrzymujemy drewnianą siekierę , LPM – 1 punkt zaznaczenia PPM – 2 punkt po przekątnych.
//set itemname – podmieniamy zaznaczony teren (wand) na podany.
//replace itemname itemname2 – podmienia itemname na itemname2 w zaznaczonym terenie.
/jumpto – „Skaczemy” tam gdzie mamy celownik.
//wand – przywołuje nam różdżkę potrzebną do dalszych komend. 1 punkt – LPM , 2 punkt – PPM.
//expand <ilość> <znak> – teren nam się wydłuża o x klocków. Znak – N – północ, S – południe, E – wschód, W – zachód, up – w górę, down – w dół.
//stack <ilość> up – zaznaczona ściana kopiuje się x razy w górę.
//undo – cofa ostatnią akcje.
//redo – cofa cofniętą akcje.
//copy – kopiuje zaznaczona pole.
//paste – wkleja zaznaczone pole.
//cut – wycina dane pole.
//walls <klocek> – tworzy ściany z danego klocka.
//outline <klocek> – tworzy nie tylko ściany ale także i podłogę z danego klocku.
//set <ID/nazwa klocka> – na danym polu zmieniamy klocek.
//save <nazwa> – tworzymy schemat np. domu który możemy potem wczytać.
//load – ładuje schemat domu.
//rotate <ilość stopni> – obracamy dane pole o x stopni.
Opcjonalne do //wand.
//pos1 – na polu na którym stoimy zaznacza się 1 pkt.
//pos2 – na polu na którym stoimy zaznacza się 2 pkt.
//hpos1 – na polu na który patrzymy zaznacza się 1 pkt.
//hpos2 – na polu na który patrzymy zaznacza się 2 pkt.

Plugman:

/plugman list – lista plugnów na serwerze.
/plugman info – info o pluginie.
/plugman disable – wyłącza plugmana.
/plugman enable – włącza plugmana.
/plugman reload -Reload wszystkich pluginów.

WhiteList:

/whitelist reload -Odświerzamy listę.
/whitelist add player -dodajemy gracza …. a potem odświerzamy listę.
/whitelist remove player -kasujemy gracza.
/whitelist list -lista wszystkich graczy.

LWC:

/lwc -list komend.
/cremove – kasujemy aktualne zabezpieczenie.
/cprivate – tylko my mamy dostęp do skrzynki.
/cpublic – wszyscy mają dostęp do skrzynki.
/cpassword haslo – po wpisaniu hasla otrzymujesz dostęp do skrzynki.
/cunlock haslo – 1.klikasz na skrzynke 2. wpisujesz tą komendę 3. Skrzynka odblokowana dla ciebie.

BackupPlugin:

/BACKUP – wykonuje ręczny backup mapy.

Mywarp

/warp nazwa – teleportuje się do danego warpa.
/warp create nazwa – tworzy publicznego warpa tu gdzie stoisz (tylko admini).
/warp pcreate nazwa – tworzy prywatnego warpa.
/warp delete nazwa – kasuje warpa.
/warp list -lista warpów.

MyHome:

/home set – tworzy tu twój teleport domowy .
/home – teleportujesz się do domu.
/home player – odwiedzasz dom gracza .
/home point – od teraz kompas pokazuje twój dom.

WorldGuard:

/god – daje nam nieśmiertelność.
/heal player – uzdrawia gracza.
/stopfire – zatrzymuje ogień na całym serwerze.

/region define nazwa – zapisuje zaznaczony region wandem.
/region addowner nazwaregionu player player2 player3… – dodaje graczy do regionu.
/region flag nazwaregionu flaga deny/allow – Nadaje flagę regionowi:

deny-blokuje coś.
allow-zezwala.
Przykład: /region flag miasto pvp deny – w miescie pvp zablokowane.
/god – nieśmiertelność dla siebie.
/god <gracz> – nieśmiertelność dla innego gracza.
/ungod – wyłączenie sobie nieśmiertelności.
/ungod <gracz> – wyłączenie komuś nieśmiertelności.
/heal – uleczenie siebie.
/heal <gracz> – uleczenie kogoś.
/slay – zabicie się.
/slay <gracz> – zabicie kogoś.
/locate <gracz> – komenda na znalezienie gracza.
/stack – stack itemów.
/region – sprawdzanie swoich komend typu region.
/worldguard – sprawdzanie swoich komend z całego WorldGuarda.
/region define NazwaCuba [<Właściciel1>[<Wlaściciel2>…]] – dodawanie cuba poza miastem (opcjonalnie /region def bądź /region d).
/region redefine NazwaCuba – Update Cuba.
/region select NazwaCuba – zaznacza cub.
/region info – informacje o cuboidzie.
/region list – lista działek.
/region setparent NazwaCuba NazwaMiasta – komenda używana po /region define. Dzięki niej działka zostaje wpisana do miasta. (Bez tego gracz nie będzie mógł budować).
/region remove – usuwanie działki.
/region load – wczytanie cuba.
/region save – zapisanie cuba.
/region addmember NazwaCuba <gracz> – dodajemy gracza do Cuba jako dodatkowego członka.
/region addowner NazwaCuba <gracz> – dodawanie gracza jako właściciela.
/region removeowner NazwaCuba <gracz> – usuwanie gracza z Cuba (jeśli jest członkiem Cuba).
/region removemember NazwaCuba <gracz> – usuwanie gracza z Cuba (jeśli jest właścicielem Cuba).
/stopfire <świat> – wyłączanie ognia.
/allowfire <świat> – wyłączanie możliwości rozprzestrzeniania się go.
/worldguard reload – ponowne czytanie worldguarda.

FALSEBOOK:

Komendy piszemy na tabliczkach na 2 linijce.
[MC1201] – Dispenser.
[MC1200] – MobSpawner.
[MC1110] – Przekaźnik.
[MC1231] – Kontroler dnia/nocy.
[MC0230] – Kontroler Czasu.
[Gate] – Brama.
[Door up/down] – Drzwi.
[Bridge] – Most.
[Lift up/down] – Winda.
[Collect] – Zbieranie itemów do skrzyni do wagonika.
[Deposit] – Zabieranie itemów ze skrzyni do wagonika.
[Enject] – Wysadza nas w wózka.

JOBS:

/jobs browse – Pokazuje listę prac jakie możemy wykonać.
/jobs join <nazwa pracy> – Dołącza do danej pracy.
/jobs leave <nazwa pracy> – Opuszcza pracę.
/jobs info [nazwa pracy] – Pokazuje informacje o wybranej pracy.
/jobs stats – Pokazuje twoje statystyki.
/jobs admininfo <gracz> – Pokazuje informacje o zapłacie i doświadczeniu zdobytym przez gracza.
/jobs grantxp <gracz> <nazwa pracy> <doświadczenie> – Zmienia doświadczenie gracza w danej pracy.
/jobs removexp <gracz> <nazwa pracy> <doświadczenie> – Kasuje doświadczenie gracza za daną pracę.
/jobs reload – Przeładowuje prace.

PLUGMAN:

/plugman list <strona> – Pokazuje listę wszystkich pluginów na serwerze. Strona jest opcjonalna.
/plugman vlist <strona> – Pokazuje listę pluginów tyle, że z innej wersji. Strona jest opcjonalna.
/plugman load <Nazwa pluginu> – Wczytaj nowy plugin.
/plugman disable <Nazwa pluginu> – Wyłącz plugin.
/plugman enable <Nazwa pluginu> – Włącz plugin.
/plugman info <Nazwa pluginu> – Pokazuje info o pluginie. Jego autora, wersje etc.
/plugman reload <Nazwa pluginu> – reload pluginu.
/plugman usage <Nazwa pluginu> – Daje wszystkie komendy.
/plugman describe <Nazwa komendy> <Nazwa pluginu> – Opisuje komendy pluginów.

/kit mod – otrzymujesz podstawowe narzędzia modowskie (toporek [wooden axe], nić [string], kości [bone] i kompas [compass]).
//wand – przywołuje tylko toporek (woden axe).
/kick nick – kickuje (wyrzuca) z serwera danego gracza.
/kick nick powód – wyrzuca z serwera danego gracza z podaniem powodu.
/tp nick – teleportuje cię do wybranego gracza.
/tphere nick – teleportuje do ciebie wybranego gracza.
//expand wartość1 wartość 2 up – powiększenie zaznaczonego obszaru o wybrane wartości.
/region define nazwa_cuba nick – tworzysz cuboid o wybranej nazwie dla wybranego gracza.
/region setpriority nazwa_cuba wartość1 – wyznacza priorytet dla danego cuba, o tym później.
/region addowner nazwa_cuba nick – przydziela do danego cuboida nowego użytkownika.
/region removeowner nazwa_cuba nick – usuwa z wybranego cuba danego użytkownika.
/region remove nazwa_cuba – usuwa dany cuboid.
/region setowner nick – zmienia obecnego właściciela cuboida na innego.
/region info nazwa_cuba – informacje na temat danego cuboida.

Przeczytaj też, jak pobrać Minecraft za darmo.

4.2/5 - (5 votes)

 

Tagi: admin komendy minecraft, admin minecraft komendy, admin w minecraft komendy, czy są kody do minecraft, darmowy generator gift kodów do minecraft, dobryitani.pl, darmowy kod do minecraft, drzwi na kod w minecraft, fajne kody do minecraft, fajne komendy do minecraft, fajne komendy do minecraft multiplayer, fajne komendy minecraft, gamemode cheats for minecraft, generator kodów minecraft, gif kod minecraft, gildie minecraft komendy, give kody do minecraft, hacki do minecraft, hacki do minecraft chomikuj, hacki do minecraft multiplayer, hacki minecraft, instrukcja do minecraft, instrukcja minecraft na xbox 360, instrukcja obsługi do gry minecraft, jak dodać komendy do serwera minecraft, jak enchantowac rzeczy w minecraft komenda, jak ściągnąć kody do minecraft, jak ustawić komendy na serwerze minecraft, jak włączyć kody w minecraft, jak włączyć komendy w minecraft, jak wpisać kody do minecraft, jak wpisać kody do minecraft 1.2.5, jak wpisać kody do minecraft 1.4.7, jak wpisuje sie kody do minecraft, jak wpisywać kody w minecraft, jak wpisywać komendy w minecraft, jak wydawać komendy w minecraft, jak zainstalować kody do minecraft, jak założyć gildie w minecraft komendy, jak zrobić drzwi na kod w minecraft, jak zrobic komendy na serwerze minecraft, jak zrobić komendy w minecraft multiplayer, jaka jest komenda na deszcz tnt w minecraft, jaka jest komenda na deszcz w minecraft, jaka jest komenda na dzień w minecraft, jaka jest komenda na zablokowanie drzwi w minecraft, jaki jest kod na diamenty w minecraft, jakie są kody do minecraft, jakie są kody do minecraft 1.5.2, jakie są kody w minecraft, jakie są komendy do minecraft, jakie są komendy do minecraft 1.5.2, jakie są komendy do minecraft singleplayer, jakie są komendy w minecraft, jakie som kody do minecraft, kod do minecraft multiplayer, kod do minecraft na diament, kod do minecraft na diamenty, kod lyoko minecraft, kod na diamenty minecraft, kod na dom w minecraft, kod na miasto w minecraft, kodu minecraft, kody admina minecraft, kody dla admina minecraft, kody dla admina w minecraft, kody do gry minecraft xbox 360 edition, kody do minecraft, kody do minecraft 1, kody do minecraft 1.2.5, kody do minecraft 1.2.5 na diamenty, kody do minecraft 1.3 1, kody do minecraft 1.3 2, kody do minecraft 1.4 2, kody do minecraft 1.4 5, kody do minecraft 1.4 6, kody do minecraft 1.4.5 single player, kody do minecraft 1.4.7, kody do minecraft 1.5 2, kody do minecraft 1.5.1, kody do minecraft 1.5.2 chomikuj, kody do minecraft 1.5.2 multiplayer, kody do minecraft 1.5.2 single player, kody do minecraft 1.7 3, kody do minecraft 1.7.2, kody do minecraft 1.8.1, kody do minecraft 1.8.1 beta, kody do minecraft 1.8.7, kody do minecraft alpha, kody do minecraft android, kody do minecraft beta, kody do minecraft beta 1.7.3, kody do minecraft beta 1.8.1, kody do minecraft by zyczu, kody do minecraft by zyczu 1.7.4, kody do minecraft chomikuj, kody do minecraft classic, kody do minecraft creative, kody do minecraft demo, kody do minecraft download, kody do minecraft for free, kody do minecraft launcher, kody do minecraft multi, kody do minecraft multiplayer, kody do minecraft multiplayer 1.2.5, kody do minecraft na androida, kody do minecraft na diament, kody do minecraft na diamenty, kody do minecraft na dzień, kody do minecraft na multiplayer, kody do minecraft na pc, kody do minecraft na przedmioty, kody do minecraft na ps3, kody do minecraft na ps4, kody do minecraft na rzeczy, kody do minecraft na tableta, kody do minecraft na telefon, kody do minecraft na tnt, kody do minecraft na wioske, kody do minecraft na wszystkie rzeczy, kody do minecraft na wszystko, kody do minecraft na xbox 360, kody do minecraft na zamek, kody do minecraft na zwierzęta, kody do minecraft online, kody do minecraft pc gamer demo, kody do minecraft pe, kody do minecraft po polsku, kody do minecraft pocket edition, kody do minecraft pocket edition 0.8.1, kody do minecraft pocket edition na telefon, kody do minecraft ps3, kody do minecraft ps3 edition, kody do minecraft ps4, kody do minecraft server, kody do minecraft singleplayer, kody do minecraft sp, kody do minecraft survival, kody do minecraft tryb jednoosobowy, kody do minecraft v12.2, kody do minecraft wiki, kody do minecraft xbox 360, kody do minecraft xbox360 edition, kody do minecraft youtube, kody do minecraft za darmo, kody do minecraft zyczu, kody i mody do minecraft, kody kolorów minecraft, kody minecraft, kody minecraft 1.5.2, kody minecraft by zyczu, kody minecraft multiplayer, kody minecraft pc, kody minecraft pocket edition, kody minecraft ps3, kody minecraft singleplayer, kody minecraft sp, kody minecraft xbox 360, kody na diamenty w minecraft, kody na kase do minecraft, kody na latanie w minecraft, kody na minecraft, kody na minecraft 1.8.1, kody na minecraft by zyczu, kody na rzeczy do minecraft, kody na serwer minecraft, kody na skiny do minecraft, kody w minecraft, kody w minecraft 1.5.2, kolory minecraft kody, komend do minecraft, komend minecraft, komenda do minecraft, komenda effect minecraft, komenda na diamenty minecraft, komenda na diamenty w minecraft, komenda na itemy minecraft, komenda na latanie minecraft, komenda na nieśmiertelność w minecraft, komenda na niewidzialność minecraft, komenda na zablokowanie drzwi minecraft, komendy admina do minecraft, komendy admina do minecraft 1.2.5, komendy admina minecraft, komendy admina minecraft 1.2.5, komendy admina minecraft 1.3.2, komendy admina minecraft 1.4.7, komendy admina minecraft 1.5.2, komendy admina minecraft 1.7.2, komendy admina minecraft bukkit, komendy admina minecraft hamachi, komendy admina na minecraft, komendy admina na serwer minecraft, komendy admina na serwerze minecraft, komendy admina serwera minecraft, komendy admina w minecraft, komendy admina w minecraft multiplayer, komendy administratora minecraft, komendy adminów minecraft, komendy adminów w minecraft, komendy budowniczego minecraft, komendy dla admina minecraft, komendy dla adminów minecraft, komendy dla gracza minecraft, komendy dla vipa w minecraft, komendy do gildii minecraft, komendy do gildii w minecraft, komendy do gry minecraft, komendy do konsoli minecraft, komendy do minecraft, komendy do minecraft 1.2.5 multiplayer, komendy do minecraft 1.5.2, komendy do minecraft by zyczu, komendy do minecraft classic multiplayer, komendy do minecraft gamemode, komendy do minecraft multi, komendy do minecraft multiplayer, komendy do minecraft multiplayer 1.2.5, komendy do minecraft na itemy, komendy do minecraft na rzeczy, komendy do minecraft na tnt, komendy do minecraft pe, komendy do minecraft po polsku, komendy do minecraft pocket edition, komendy do minecraft server, komendy do minecraft survival, komendy do worldedit minecraft, komendy essentials minecraft, komendy gildi minecraft, komendy gildi w minecraft, komendy gildyjne minecraft, komendy gm do minecraft, komendy gm minecraft, komendy gm minecraft multiplayer, komendy gm w minecraft, komendy gracza minecraft, komendy head admina minecraft, komendy lwc minecraft, komendy minecraft, komendy minecraft 1.5 2, komendy minecraft 1.7.10, komendy minecraft admin, komendy minecraft by zyczu, komendy minecraft classic, komendy minecraft dla admina, komendy minecraft download, komendy minecraft gildia, komendy minecraft multi, komendy minecraft multiplayer, komendy minecraft multiplayer admin, komendy minecraft na itemy, komendy minecraft pe, komendy minecraft pogoda, komendy minecraft server, komendy minecraft server admin, komendy minecraft serwer, komendy minecraft single, komendy minecraft single player, komendy minecraft sp, komendy minecraft wiki, komendy minecraft world edit, komendy mod minecraft, komendy moderatora minecraft, komendy moderatora w minecraft, komendy na rzeczy do minecraft multiplayer, komendy na serwer minecraft, komendy na ulepszanie minecraft, komendy op w minecraft, komendy opa minecraft, komendy serwer minecraft, komendy vipa minecraft, komendy w minecraft, komendy w minecraft 1.5.2, komendy w minecraft multiplayer, komendy w minecraft server, komendy w minecraft singleplayer, komendy worldedit minecraft, lego minecraft instrukcja, lista komend minecraft, lista komend w minecraft, minecraft 1.3.2 cheats, minecraft 1.3.2 kody, minecraft 1.4.7 kod, minecraft 1.4.7 kody, minecraft 1.4.7 komendy, minecraft 1.5 kody, minecraft 1.5 komendy, minecraft 1.5.1 cheats, minecraft 1.5.1 kody, minecraft 1.5.1 komendy, minecraft 1.7.10 komendy, minecraft 1.7.2 cheats, minecraft 1.7.2 kody, minecraft 1.7.2 komendy, minecraft 1.8 cheats, minecraft 1.8 kody, minecraft 1.8 komendy, minecraft 1.8.1 kody, minecraft 1.8.7 cheats, minecraft by zyczu kody, minecraft by zyczu komendy, minecraft cheats, minecraft cheats 1.5.2, minecraft cheats 1.7 2 multiplayer, minecraft cheats 1.7.2, minecraft cheats 1.8, minecraft cheats 1.8.7, minecraft cheats and codes, minecraft cheats and tips, minecraft cheats android, minecraft cheats book, minecraft cheats codes, minecraft cheats creative mode, minecraft cheats download free, minecraft cheats enabled, minecraft cheats engine, minecraft cheats fly, minecraft cheats for xbox 360, minecraft cheats for xbox one, minecraft cheats gamemode, minecraft cheats gamemode 1, minecraft cheats give player, minecraft cheats god mode, minecraft cheats how to fly, minecraft cheats inventory, minecraft cheats kill aura, minecraft cheats multiplayer, minecraft cheats multiplayer 1.5.2, minecraft cheats on pc, minecraft cheats on servers, minecraft cheats online, minecraft cheats pc single player, minecraft cheats pocket edition, minecraft cheats rain, minecraft cheats regen, minecraft cheats seeds, minecraft cheats server, minecraft cheats single player commands, minecraft cheats tnt, minecraft cheats weather, minecraft cheats x ray, minecraft cheats x ray download, minecraft cheats xbox 360 codes, minecraft cheats xp, minecraft classic komendy, minecraft crafting cheats, minecraft demo kody, minecraft demo xbox cheats, minecraft enchant cheats, minecraft enchant komendy, minecraft enchanting cheats, minecraft factions komendy, minecraft herobrine kodu, minecraft house cheats, minecraft instrukcja, minecraft instrukcja budowania, minecraft instrukcja do gry, minecraft instrukcja gry, minecraft instrukcja instalacji, minecraft instrukcja obsługi, minecraft instrukcja pdf, minecraft jak wpisać kody, minecraft jakie są komendy, minecraft jee pl spis komend, minecraft kod na diamenty, minecraft kod na dom, minecraft kody, minecraft kody 1.8, minecraft kody admina, minecraft kody dla admina, minecraft kody do 1.5.1, minecraft kody do generatora map, minecraft kody do gry, minecraft kody do multiplayer, minecraft kody download, minecraft kody gamemode, minecraft kody give, minecraft kody itemów, minecraft kody kolorów, minecraft kody latanie, minecraft kody multiplayer, minecraft kody na diamenty, minecraft kody na dzień, minecraft kody na itemy, minecraft kody na latanie, minecraft kody na multiplayer, minecraft kody na przedmioty, minecraft kody na surowce, minecraft kody na tnt, minecraft kody na wszystko, minecraft kody przedmiotów, minecraft kody ps3, minecraft kody single player, minecraft kody single player 1.2.5, minecraft komenda na dom, minecraft komendy, minecraft komendy admin, minecraft komendy admina, minecraft komendy admina 1.2.5, minecraft komendy admina 1.4.7, minecraft komendy admina 1.6.2, minecraft komendy admina 1.7.2, minecraft komendy admina multiplayer, minecraft komendy admina na itemy, minecraft komendy bukkit, minecraft komendy dla admina, minecraft komendy do command block, minecraft komendy enchant, minecraft komendy factions, minecraft komendy gildii, minecraft komendy give, minecraft komendy gm, minecraft komendy gracza, minecraft komendy head admina, minecraft komendy item, minecraft komendy lwc, minecraft komendy moderatora, minecraft komendy multi, minecraft komendy multiplayer, minecraft komendy multiplayer 1.2.5, minecraft komendy multiplayer admin, minecraft komendy na budowanie, minecraft komendy na itemy, minecraft komendy na latanie, minecraft komendy na moby, minecraft komendy na multi, minecraft komendy na przedmioty, minecraft komendy na serwer, minecraft komendy na tnt, minecraft komendy opa, minecraft komendy pl, minecraft komendy pogoda, minecraft komendy serwer, minecraft komendy serwera, minecraft komendy serwerowe, minecraft komendy single, minecraft komendy single player, minecraft komendy single player 1.5.2, minecraft komendy spawn, minecraft komendy tnt, minecraft komendy wand, minecraft komendy wiki, minecraft komendy worldedit, minecraft lista komend, minecraft lwc komendy, minecraft mod cheats, minecraft mod komendy, minecraft mody i kody, minecraft multi komendy, minecraft multi komendy admina, minecraft multiplayer cheats, minecraft multiplayer kod, minecraft multiplayer komendy, minecraft multiplayer komendy admina, minecraft multiplayer komendy na itemy, minecraft online cheats, minecraft p.c cheats, minecraft p.e cheats, minecraft pc cheats, minecraft pe cheats, minecraft pe kody, minecraft pe komendy, minecraft pixelmon cheats, minecraft pocket edition cheats, minecraft pocket edition kody, minecraft pocket edition komendy, minecraft polska komendy, minecraft premium kod, minecraft ps3 cheats, minecraft ps3 kody, minecraft server komendy, minecraft serwer komendy, minecraft serwer komendy admina, minecraft single player commands komendy, minecraft skyblock cheats, minecraft skyblock komendy, minecraft sp kody, minecraft sp komendy, minecraft spawner kodu, minecraft spis komend, minecraft survival cheats, minecraft tnt kodu, minecraft wiki komendy, minecraft wioska kod, minecraft worldedit komendy, minecraft xbox 360 kody, minecraft xbox cheats, minecraft zumbi blocks cheats, mod do minecraft na komendy, mody i kody do minecraft, multiplayer minecraft cheats, multiplayer minecraft komendy, pobierz kody do minecraft, są kody do minecraft, serwer minecraft komendy, serwer minecraft komendy admina, strona z kodami do minecraft, wiki minecraft komendy, worldedit komendy minecraft, wpisywanie komend minecraft, wszystkie kody do minecraft, wszystkie kody do minecraft 1.4.7, wszystkie kody do minecraft 1.5.2, wszystkie komendy do minecraft, wszystkie komendy w minecraft