Przydatne skróty klawiszowe, które ułatwią Ci życie

0
Rate this post

Skróty klawiszowe potrafią ułatwić i znacznie przyspieszyć pracę na komputerze. Jednak mało osób się nimi posługuje, ponieważ… ich nie zna. AVG przygotowało listę skrótów klawiszowych, które ułatwią Ci pracę.

Wystarczy wcisnąć kombinację klawiszy by szybko wprowadzić zmiany w dokumencie lub przejść do pulpitu. Poniżej znajduje się zestawienie najczęściej stosowanych skrótów.

Skróty z klawiszem CTRL:

 1. CTRL + C = kopiuj. Kopiuje zaznaczony plik lub tekst do schowka.
 2. CTRL + V = wklej. Wkleja zawartość schowka we wskazane miejsce.
 3. CTRL + X =wytnij. Usuwa zaznaczony plik lub tekst z lokalizacji i przenosi go do schowka.
 4. CTRL + S = zapisz. Zapisuje aktualną wersję pliku, a jeżeli brak wcześniejszych wersji pyta dodatkowo o lokalizację i nazwę.
 5. CTRL + P = drukuj. Wysyła plik do drukarki z pominięciem okna ustawień drukowania.
 6. CTRL + A = zaznacz wszystko. Zaznacza całość (np. cały tekst w dokumencie).
 7. CTRL + Z = cofnij. Anuluje ostatnie zmiany.
 8. CTRL + Y = przywróć. Ponownie wykonuje cofnięte zmiany.
 9. CTRL + F = znajdź. Otwiera okno wyszukiwarki systemu Windows.
 10. CTRL + SHIFT = przełącz język. Zmienia klawiaturę (najczęściej z polskiej na angielską).
 11. CTRL + ¬ lub ® – ułatwia poruszanie się w tekście (kursor przeskakuje co jeden wyraz, a nie co jedną literę).
 12. CTRL + kółko myszki = lupa. Powiększa lub pomniejsza tekst.

Skróty klawiszowe Windows

Również do klawiszy funkcyjnych są przypisane konkretne skróty:

 1. F1 – otwiera okno pomocy w aktualnie uruchomionym programie.
 2. F2 – edytuje nazwę zaznaczonego pliku (można ją zmienić, zapisuje się enterem).
 3. ALT + F4 – zamyka aktualnie otwarte okno.
 4. F5 – odświeża stronę www w przeglądarce.
 5. F10 – otwiera menu aplikacji, po którym można nawigować bez użycia myszki.
 6. F11 – uruchamia tryb pełnoekranowy, czyli otwiera okno w maksymalnych rozmiarach.

Wiele osób wydaje się nie zauważać na klawiaturze klawisza Windows. A to szkoda, bo również i do niego przypisano kilka użytecznych skrótów ułatwiających poruszanie się po systemie operacyjnym:

 1. Windows + L – blokuje konto użytkownika (do odblokowania będzie potrzebne hasło).
 2. Windows + , – pozwala na podglądanie pulpitu (trzeba przytrzymać klawisze).
 3. Windows + D – przełącza się na widok pulpitu.
 4. Windows + SHIFT + M – otwiera wszystkie zminimalizowane okna.
 5. Windows + CTRL + D – otwiera nowy pulpit.
 6. Windows + CTRL + ® lub ¬ – przełącza między wieloma pulpitami.
 7. Windows + E – uruchamia eksplorator Windows.
 8. Windows + I – wywołuje okno ustawień Windows, podobnie jak kliknięcie prawym klawiszem myszy na wolnym polu. Użycie podkreślonej litery, zaznaczonej w nazwach czynności do wykonania, powoduje wykonanie tej czynności.
 9. Windows + P – zmienia system wyświetlania, co ułatwia korzystanie z drugiego monitora lub rzutnika.
 10. Windows + R – otwiera okno Uruchom.

Skróty klawiszowe Windows

W codziennej pracy przydatne będą również dwa inne skróty:

 1. ALT + TAB – powoduje szybkie przełączanie się między otwartymi oknami
 2. PRINTSCREEN (PNTSCRN) – kopiuje zawartość ekranu do schowka (można wkleić w programie graficznym lub w Wordzie korzystając z CTRL + V).

Chociaż początkowo trzeba wysilić pamięć by zapamiętać kombinacje klawiszy, to już po kilku dniach używanie skrótów wchodzi w krew i znacznie przyspiesza pracę na komputerze. Warto więc z nich korzystać na co dzień.