Diablo 3 – Informacje o aktualizacji 2.4.2 dla PST

0
Diablo 3 Aktualizacja 2.4.2
Rate this post

Poniżej znajdziecie wstępne informacje odnośnie aktualizacji 2.4.2 dla PST. Pamiętajcie, że nie jest to jeszcze ostateczny werdykt i przedstawione poniżej zmiany w każdej chwili mogą zostać zaktualizowane.

AKTUALIZACJA PST 2.4.2 – w.2.4.2.37672

OGÓLNE

 • Do gry dodano nowe poziomy trudności: Udręka XI-XIII.
 • Zmodyfikowano nagrody w złocie:
  • zmieniono nagrody za Głębokie Szczeliny poziomu 26 i wyżej – przyrost złota co poziom wynosi teraz 3%;
  • nagrody za poziomy trudności Udręka VII-XIII zmieniono tak, aby ich wartości skalowały się analogicznie do nagród za Głębokie Szczeliny;
  • zmniejszono koszt wzmocnienia Głębokiej Szczeliny, aby odpowiadał nowym wartościom nagród w złocie.

KLASY

 • Barbarzyńca
  • Umiejętności aktywne
   • Zastraszający Ryk
    • Runa – Zawahanie
     • Nie kumuluje się już z użyciami z innych źródeł.
 • Łowczyni demonów
  • Umiejętności aktywne
   • Kolczasta Pułapka
    • Umiejętność została przeprojektowana.
     • Usunięto czas uzbrajania pułapek.
     • Pułapki wybuchają tylko raz.
     • Posiada obecnie 4 ładunki i czas ponownego naładowania ładunku wynoszący 5 sek.
     • Wszystkie aktywne pułapki są teraz detonowane przy pomocy kolejnej umiejętności zużywającej nienawiść.
    • Zwiększono obrażenia od broni z 340% do 950%.
    • Koszt nienawiści został zmniejszony z 30 do 10 pkt.
    • Runa – Wielokrotny Wybuch
     • Zwiększono obrażenia z 575% do 1330% wartości obrażeń od broni.
     • Runa została przeprojektowana.
      • W chwili zdetonowania pułapki przeciwnicy zostają spowolnieni o 70%.
    • Runa – Odgromnik
     • Zwiększono obrażenia z 880% obrażeń od broni na przestrzeni 10 trafień do 1380% obrażeń od broni na przestrzeni 3 trafień.
     • Zmniejszono zasięg, na którym błyskawica może przeskakiwać między pułapkami, z 75 do 25 metrów.
    • Runa – Długi Lont
     • Runa została usunięta.
     • Runa została zastąpiona przez
      • Przebijające Kolce
       • Kiedy pułapka jest aktywna, przeciwnicy znajdujący się w zasięgu zostają natychmiast unieruchomieni na 3 sek.
       • Zwiększono obrażenia do 1220% wartości obrażeń od broni.
    • Runa – Rozrzut
     • Rozstawiasz teraz 2 pułapki jedna obok drugiej, zużywając 2 ładunki Kolczastej Pułapki.
    • Runa – Lepka Bomba
     • Runa została usunięta.
     • Runa została zastąpiona przez
      • Mechanizm Spustowy
       • Ataki z użyciem umiejętności generujących nienawiść detonują Kolczaste Pułapki.
       • Zwiększono obrażenia do 1150% wartości obrażeń od broni.
 • Szaman
  • Umiejętności aktywne
   • Piranie
    • Nie kumuluje się już z użyciami z innych źródeł.
   • Zbiorowy Zamęt
    • Runa – Paranoja
     • Nie kumuluje się już z użyciami z innych źródeł.
 • Poprawki błędów
  • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał Promieniowi Mrozu z runą Gołoledź tworzenie połaci lodu, jeśli gracz nie zadał śmiertelnego ciosu.

PRZEDMIOTY

 • Bezdenna Mikstura Chaosu
  • Nowa mikstura legendarna.
   • Jeśli postać użyje jej, kiedy jej zdrowie spadnie poniżej 40%, zostanie przeniesiona w inne miejsce.
 • Ożywczy Klejnot
  • Klejnot został przeprojektowany:
   • Każde trafienie zwiększa skuteczność otrzymywanego leczenia o 1% na 5 sek.
   • Efekt ten może się kumulować maksymalnie 10 razy.
   • Od rangi 25 zapewnia niewrażliwość na efekty ograniczenia kontroli.
 • Przedmioty klasowe
  • Krzyżowiec
   • Pancerz Akkhana
    • Premia za 6 elementów zestawu
     • Zwiększono premię do obrażeń z 450% do 600%.
     • Obecnie zmniejsza również otrzymywane obrażenia o 15%, kiedy aktywny jest Wybraniec Akarata.
    • Powróz Prawości
     • Nowy legendarny pas.
      • Pięść Niebios zużywa o 40% mniej gniewu i zadaje obrażenia zwiększone o 150%.
    • Mroczna Poświata
     • Przedmiot został przeprojektowany.
      • Istnieje teraz prawdopodobieństwo, że Pięść Niebios zostanie użyta drugi raz w wybranym miejscu.
  • Ciernie Zaklinacza
   • Premia za 6 elementów zestawu
    • Premia do obrażeń fizycznych wpływa teraz na premię 800% do obrażeń od cierni zadawanych pierwszemu trafionemu przeciwnikowi.
  • Łowczyni demonów
   • Zguba Demona
    • Przedmiot został przeprojektowany.
     • Obrażenia od twojej kolejnej umiejętności zużywającej nienawiść, która nie wymaga podtrzymywania, wzrastają o 40% za każdą zdetonowaną przez ciebie Kolczastą Pułapkę.
  • Mnich
   • Szaty Tysiąca Burz
    • Premia za 6 elementów zestawu
     • Zwiększono premię do obrażeń od umiejętności generujących siłę duchową po użyciu Śmiałego Uderzenia z 300% do 1250%.
  • Szaman
   • Homunkulus
    • Zwiększono premię do obrażeń za Ofiarę z 25-30% do 50-60%.
   • Pierścień Pustki
    • Zwiększono premię do obrażeń zadawanych przez Opętanie i Rój Szarańczy z 75-100% do 250-300%.
  • Czarownica
   • Ozdoby Ognistego Ptaka
    • Premia za 4 elementy zestawu
     • Została przeprojektowana:
      • Zadawanie obrażeń od ognia jedną z umiejętności powoduje otrzymywanie przez przeciwnika obrażeń od ognia równych 1000% obrażeń od broni przez 3 sek. Efekt ten można wywołać drugi oraz trzeci raz przy pomocy innych umiejętności. Jeśli przeciwnik płonie od zastosowania trzech różnych umiejętności, zostaje podpalony i otrzymuje 3000% obrażeń od broni na sekundę, aż zginie.
    • Premia za 6 elementów zestawu
     • Została przeprojektowana:
      • Zadawane przez ciebie obrażenia wzrastają o 100% za każdego podpalonego przeciwnika znajdującego się w pobliżu (maksymalnie do 2000%). Zawsze otrzymujesz maksymalną premię, kiedy w pobliżu zostaje podpalony potwór elitarny.
  • Kilka istniejących klasowych przedmiotów legendarnych otrzymało unikalne legendarne moce.
   • Uwaga! Istniejące przedmioty nie zostaną objęte opisanymi zmianami. Tylko nowe wersje tych przedmiotów otrzymają dodatkową moc legendarną.
   • Barbarzyńca
    • Kafar z Athskelengu
     • Dodano moc legendarną.
      • Fala Sejsmiczna zwiększa obrażenia zadawane przez twoje 3 kolejne Trzęsienia Ziemi wykonane w ciągu 15 sek. o 100%.
   • Łowczyni demonów
    • Duma Łuczarza
     • Dodano moc legendarną.
      • Kolczaste Pułapki zyskują efekt runy Przebijające Kolce i są rozstawiane dwukrotnie szybciej.
   • Mnich
    • Szrama
     • Dodano moc legendarną.
      • Kopnięcie z Półobrotu zadaje dodatkowo 1000% obrażeń pierwszym 5 trafionym wrogom.
   • Szaman
    • Spojrzenie Zagłady
     • Dodano moc legendarną.
      • Obrażenia od Duchowej Nawałnicy są zwiększane o 500% za każdą sekundę trwania podtrzymywania. Efekt ten kumuluje się maksymalnie 5 razy.
   • Czarownica
    • Gwiezdny Ogień
     • Dodano moc legendarną.
      • Zadawane obrażenia od błyskawic zostają zwiększone o 15% za każde 10 metrów dzielące postać od celu.
 • Poprawki błędów
  • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zastosowanie premii za Kulę Nieskończonej Głębokości w przypadkach, gdy obrażenia zabijały przeciwnika.
  • Naprawiono błąd, który powodował wcześniejsze wywołanie efektu premii za 2 elementy zestawu Ozdoby Ognistego Ptaka w przypadku, gdy na gracza działała inna osłona.
  • Naprawiono błąd, który umożliwiał goblinom skarbnikom przywołanym przez starą wersję Zagadkowego Pierścienia podnoszenie przedmiotów do transmogryfikacji.

TRYB PRZYGODOWY

 • Dostosowano częstotliwość wypadania wśród łupów Infernalnych Machin:
  • Istnieje teraz 50% szans na znalezienie wśród łupów Infernalnej Machiny na poziomie trudności Udręka I. Szansa ta wzrasta do 100% na poziomie Udręka IV.
  • Na poziomach trudności Udręka V-XIII istnieje teraz rosnąca szansa na otrzymanie drugiej machiny.
 • Szczeliny Nefalemów
  • Klucze do Głębokich Szczelin są teraz gwarantowanym łupem we wszystkich Szczelinach Nefalemów. Zwiększenie poziomu trudności szczeliny zwiększa obecnie szansę na otrzymanie drugiego lub trzeciego klucza.
  • Głębokie Szczeliny
   • Część punktów doświadczenia zdobywanych za Głęboką Szczelinę przesunięto z zabijania potworów do puli nagrody za zamknięcie szczeliny. Całkowita wartość zdobywanych punktów doświadczenia pozostaje bez znaczących zmian.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

 • Obeliski w Szczelinach Nefalemów mają teraz niepowtarzalne ikony na minimapie.
 • Do gry wprowadzono nowy skrót klawiszowy ukrywający IU.
 • Po awansie kowala na maksymalny poziom jego lista schematów będzie teraz zwinięta przy otwarciu okna rzemiosła.
 • Goblin menażerion ma teraz niepowtarzalną ikonę na minimapie.