Kody do Europa Universalis 3

0
Kody do Europa Universalis 3

Najlepsze i najnowsze kody do Europa Universalis III

Aktywacja kodów w Europa Universalis 3 jest niezwykle prosta. Podczas gry wystarczy nacisnąć klawisz [~] lub [Alt]+[2]+[1] na klawiaturze numerycznej w celu uruchomienia konsoli.

W konsoli można wpisywać poniższe kody:

die native – atak na kraj
pirate – wędrówka piratów
cash – więcej pieniędzy
stability – stabilizacja
prestige – prestiż
spy – więcej szpiegów
diplomat – więcej dyplomatów
missionary – więcej misjonarzy
merchant – więcej handlarzy
colonist – więcej kolonii
fow on – włącza mgłę na mapie
fow off – wyłącza mgłę na mapie
discover (ID prowincji) – odkrywa daną prowincję
undiscover (ID prowincji) – ukrycie danej prowincji
revolt (ID prowincji) – bunt w danej prowincji
fullscreen – włącza tryb okienek
invest – [lista poniżej]

Kody na inwestycje w Europa Universalis 3:

W celu aktywowania kodów na inwestycję należy wpisać kod: invest [rodzaj inwestycji] [ilość gotówki]

land_tech
naval_tech
production_tech
trade_tech
government_tech
country_morale_tech
advisor_arrived_tech
ledger_naval_tech
ledger_production_tech
ledger_goverment_tech
current_tech

5/5 - (2 votes)