Współpraca z dostawcą usług informatycznych – autoryzacja zgłoszeń

0
Rate this post

Usługi informatyczne dla firm, szczególnie te wykonywane w sposób powtarzalny i systematyczny, przybierają najczęściej formę stałego outsourcingu IT, realizowanego w ramach kompleksowej obsługi. Jednym z bardzo wielu istotnych aspektów takiej współpracy jest kwestia prawidłowej komunikacji między dostawcą i odbiorcą usług IT oraz kwestie prawidłowej decyzyjności. Brak odpowiedniego i właściwego określenia hierarchii oraz decyzyjności, może w efekcie prowadzić do chaosu informacyjnego, błędnych decyzji, sprzecznych poleceń, a nawet samowoli po stronie zleceniobiorcy, która choć robiona w dobrej wierze, często skutkuje poważnymi stratami po stronie zleceniodawcy.

Obsługa informatyczna firm – jak uregulować przepływ informacji?

Jednym ze sposobów rozwiązania problemu w komunikacji na linii zleceniobiorca- zleceniodawca jest wprowadzenie autoryzacji wykonania zgłoszeń serwisowych. System taki, choć przejrzysty i prosty od strony organizacyjnej, wymaga odpowiedniego przygotowania i odpowiednich systemów informatycznych po stronie zleceniobiorcy. W dużym skrócie, system autoryzacji zgłoszeń zakłada, że zgłoszenie serwisowe może wysłać praktycznie każdy pracownik (użytkownik systemów informatycznych) zleceniodawcy. Zleceniobiorca dokonuje odpowiedniej klasyfikacji takiego zgłoszenia. Jeżeli usługa IT ma na celu jedynie usunięcie jakiegoś problemu i doprowadzenie do poprzedniej sytuacji, to jest ona wykonywana bez dodatkowej weryfikacji zgłoszenia. Należy mieć w tym wypadku świadomość tego, że realizacja tego zgłoszenia nie zmienia żadnych zasobów, uprawnień, konfiguracji, ani innych elementów infrastruktury informatycznej. W praktyce realizacja takiego zgłoszenia polega na przywróceniu poprzedniej funkcjonalności. Odmiennym natomiast przypadkiem jest sytuacja, w której realizacja zgłoszenia powoduje jakiekolwiek zmiany w infrastrukturze. Zmiany takie mogą dotyczyć alokacji sprzętu informatycznego, instalacji nowego oprogramowania, zmiany uprawnień dla użytkowników, decyzji w zakresie rozbudowy lub naprawy sprzętu, deficyt w zakresie udostępnienia określonych zasobów, i tym podobne. W takich przypadkach zgłoszenie wysłane przez szeregowego użytkownika zleceniodawcy, po rozpatrzeniu przez zleceniobiorcę, powinno być odesłane do wskazanej osoby po stronie zleceniodawcy (osoby autoryzującej), w celu wydania zgody na zrealizowanie danej usługi IT. Najczęściej nazywa się to autoryzacją, a sam system działa dość analogicznie stosunku do procedur stosowanych np. w bankach, gdzie każda większa operacja wymaga zatwierdzenia przez innego pracownika, a co za tym idzie jego współodpowiedzialności.

Gotowe rozwiązania do autoryzacji zgłoszeń.

Firmy informatyczne, które mają odpowiedni staż i doświadczenie w zakresie realizacji outsourcingu IT dla biznesu posiadają zwykle gotowe rozwiązania, systemy oraz procedury w zakresie autoryzacji zgłoszeń. Wdrożenie tych rozwiązań sprowadza się jedynie do przeszkolenia i poinformowania zleceniodawcy, w jaki sposób należy prowadzić komunikację, aby uniknąć najczęściej popełnianych w tego typu przypadkach błędów. Centrum Systemów Komputerowych jest firmą, która od ponad 30 lat specjalizuje się w stałej i kompleksowej obsłudze informatycznej firm, jak też w realizacji usług wdrożeniowych, projektowych i doradczych w zakresie systemów IT. Aby sprawnie komunikować się ze swoimi klientami, CSK wdrożyło autorski i sprawdzony system autoryzacji zgłoszeń serwisowych. Pełną ofertę Centrum Systemów Komputerowych można znaleźć na firmowej stronie internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami tej firmy. Sprawdź usługi informatyczne dla firm w CSK.