Kody do SimCity

0
Kody do SimCity

Pełna lista kodów do SimCity

Jak używać kodów w SimCity? W tym celu należy przejść w Tryb Piaskownicy (Sandbox Mode), a następnie użyć dowolnej kombinacji z listy poniżej:

ALT + W – kod na kasę, czy dodatkowe100,000 simoleonów

ALT + F – aktywowanie i dezaktywowanie pożarów

ALT + C – aktywowanie i dezaktywowanie przestępczości

ALT + M – aktywowanie i dezaktywowanie chorób

ALT + A – aktywowanie i dezaktywowanie zanieczyszczeń powietrza

ALT + P – aktywowanie i dezaktywowanie zanieczyszczeń ziemi

ALT + H – aktywowanie i dezaktywowanie bezdomnych obywateli

ALT + S – aktywowanie i dezaktywowanie ścieków

5/5 - (1 vote)