Pokemon GO przebiło 50 razy oczekiwania twórców!

0
Pokemon GO
Rate this post

Przeciążone serwery Pokemon GO po premierze aplikacji skutecznie utrudniały łapanie stworków. Okazało się, że twórcy nie oszacowali dokładnie jak wielkim zainteresowaniem cieszyć się będzie gra.

W dniu premiery Pokemon GO cieszyło się zainteresowaniem 50 razy większym, niż założyło The Pokemon Company. Tak oficjalnie twierdzi Google, którego infrastruktura Google Cloud użyta została w Pokemon Go.

W tym temacie wypowiedział się również dyrektor działu obsługi klientów Google Cloud – Luke Stone:

„W trakcie mojej kariery inżyniera widziałem kilka premier produktów, które urosły do niebotycznych rozmiarów. Narastanie bazy klientów do milionów odbywało się jednak stopniowo. Nigdy wcześniej nie widziałem tak skokowego wzrostu zainteresowania jak w przypadku premiery Pokemon GO”.

Potwierdzeniem powyższych słów jest również wykres obrazujący obciążenie serwerów. Kolorem czerwonym oznaczone najgorsze obciążenie serwerów, a kolorem zielonym zaznaczono realne obciążenie, które okazało się 50 razy większe od tego, które założyło The Pokemon Company.

Pokemon GO obciążenie serwerów

Wszystko to wyjaśnia, dlaczego w Polsce podczas premiery Pokemon GO nie można było zalogować się do gry. Wszystko przez zbyt wielkie obciążenie serwerów, które nawet sami twórcy się nie spodziewali.

A jak obecnie idzie wam łapianie Pokemonów?